RSS
A A A
PIW BĘDZIN

Oferty pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie zachęca do składania przez lekarzy weterynarii wniosków na wyznaczenia zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Czynności, do wykonania których otrzymać można wyznaczenie, wymienione są w pkt. 1 i 1a wspomnianego artykułu, tj. w szczególności:
a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
j) pobierania próbek do badań,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.
Wymagania stawiane osobom wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 860 ze zm.).
Szczegóły dot. rozliczenia i rodzaju podpisywanych umów uzyskać można w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie ul. Gzichowksa 27, tel. 32/267-44-18 w godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

WAŻNE :  Informacja w sprawie potrzeb w zakresie wyznaczenia na rok 2022 - treść dostępna również w aktualnościch na stronie głównej.

userfiles/file/Potrzeby%20w%20zakresie%20wyznaczenia%20na%20rok%202022.pdf

Załącznik do pobrania - druk zgłoszenia gotowości do wykonywania czynności na rok 2022 - termin składania do 10.12.2021 r. w siedzibie Inspektoratu

userfiles/file/zg%C5%82oszenie%20gotowo%C5%9Bci.pdfOpublikował: Sebastian Krząkała-Rózsa
Publikacja dnia: 16.11.2021
Podpisał: Rafał Pikul
Dokument z dnia: 21.09.2010
Dokument oglądany razy: 12 103