RSS
A A A
PIW BĘDZIN

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2020

1. Bilans jednostki userfiles/file/Bilans jednostki na 31_12_2020.pdf

2. Rachunek zysków i strat userfiles/file/Rachunek zysków i strat na 31_12_2020.pdf

3. Zestawienie zmian w funduszu userfiles/file/Zestawienie zmian w funduszu na 31_12_2020.pdf

4. Informacja dodatkowa userfiles/file/Informacja dodatkowa na 31_12_2020.pdf

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

1. Bilans jednostki - userfiles/file/Bilans%20za%202019.pdf

2. Rachunek zysków i strat - userfiles/file/Rachunek%20zysk%C3%B3w%20i%20strat%20za%202019.pdf

3. Zestawienie zmian w funduszu - userfiles/file/Zestawienie%20zmian%20w%20funduszu%20za%202019.pdf

4. Informacja dodatkowa - userfiles/file/Informacja%20dodatkowa%20za%202019.pdf

Sprawozdania finansowe za 2018 r.

1. Bilans jednostki- pobierz

2. Rachunek zysków i strat - pobierz

3. Zestawienie zmian w funduszu - pobierz

4. Informacja dodatkowa - pobierzOpublikował: Sebastian Krząkała-Rózsa
Publikacja dnia: 10.06.2021
Podpisał: Renata Kamińska
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 595